Estetická chirurgie Brno

Estetická chirurgie je chirurgický obor, který se zaměřuje na zlepšení vzhledu klienta. Cílem estetické chirurgie je pomocí různých chirurgických a nechirurgických technik dosáhnout co nejlepšího vzhledu různých částí těla. Mezi časté estetické chirurgické zákroky patří zvětšení nebo zmenšení prsou, liposukce, facelift, rhinoplastika (operace nosu), blefaroplastika (operace víček) a mnoho dalších. Estetická chirurgie se odlišuje od rekonstrukční chirurgie, která se zaměřuje na opravu fyzických deformit v důsledku úrazů, genetických vad nebo chirurgických zákroků.

Informace na téma estetická chirurgie v Brně

V Brně je několik klinik a plastických chirurgů specializujících se na estetickou chirurgii, kteří nabízejí různé typy zákroků. Pokud si uděláte důkladný průzkum, nejspíš zjistíte, že klinik estetické chirurgie je v Brně cca 6 větších a cca 8 menších zařízení. Každá klinika nabízí různé standardy a pochopitelně i ceny. Orientujte se na základě hodnocení a doporučujeme zajít na konzultaci, ať vidíte jak to tam vypadá, jak se tam cítíte a jak budete důvěřovat konzultujícímu lékaři.

Estetická chirurgie vs plastická chirurgie

Estetická chirurgie a plastická chirurgie a jsou dvě odlišné oblasti medicíny, ale často jsou zaměňovány nebo mylně považovány za synonyma.

Plastická chirurgie

Plastická chirurgie se zabývá rekonstrukcí fyzických deformit, které mohou být způsobeny traumatem, genetickou vadou nebo onemocněním. Plastický chirurg může provádět různé typy operací, jako je rekonstrukce prsu po mastektomii, oprava rozštěpu rtu a patra nebo rekonstrukce obličeje po nehodě. Cílem plastické chirurgie je obnovit funkci a vzhled poškozené oblasti těla a zlepšit kvalitu života pacienta.

Estetická chirurgie

Na druhé straně se estetická chirurgie zaměřuje na zlepšení vzhledu klienta bez ohledu na funkci. Cílem estetické chirurgie je pomoci klientům dosáhnout požadovaného vzhledu těla, obličeje nebo jiných částí těla. Estetičtí chirurgové mohou provádět různé typy kosmetických zákroků, jako je zvětšení prsou, facelift, liposukce nebo otoplastiku. Tyto zákroky jsou volitelné a zpravidla se provádějí z estetických důvodů, aby klienti zlepšili svůj vzhled a sebedůvěru.

I když se plastická chirurgie a estetická chirurgie v mnoha případech prolínají a někteří chirurgové mohou provádět oba typy zákroků, základní rozdíl spočívá v tom, že plastická chirurgie se zaměřuje na rekonstrukci fyzického poškození, zatímco estetická chirurgie se zaměřuje na zlepšení vzhledu z estetických důvodů. Poměrně častým případem je také to, že původně plastický chirurg, který za sebou má stovky, ne-li tisíce plastických operací a rekonstrukcí, se rozhodne uplatnit své znalosti také na poli estetické chirurgie.

Rozdělení estetické chirurgie

Estetická chirurgie se dá rozdělit na několik oblastí podle toho, na jakou část těla se zaměřuje. Následující seznam obsahuje některé z nejčastějších oblastí estetické chirurgie:

 • Chirurgie obličeje – zahrnuje různé zákroky, jako je facelift, blefaroplastika (operace víček), korekce nosu, korekce uší a další.
 • Chirurgie prsou – zahrnuje zvětšení prsou, redukci prsou, korekci asymetrie prsou, rekonstrukci prsou po mastektomii a další.
 • Chirurgie břicha – zahrnuje liposukci břicha, abdominoplastiku (tummy tuck) a další.
 • Chirurgie stehen a hýždí – zahrnuje liposukci a zvětšení hýždí.
 • Chirurgie genitálií – zahrnuje například redukci velikosti stydkých pysků, zvětšení objemu penisu nebo zákrok na zúžení pochvy.
 • Chirurgie kůže – zahrnuje různé zákroky, jako je odstranění mateřských znamének, tetování a jiných kožních lézí.

Je důležité si uvědomit, že každý klient má unikátní potřeby a požadavky, a proto musí být zvolen zákrok a technika, která bude nejvhodnější pro jeho konkrétní případ.

Neinvazivní estetická chirurgie

Někdo rozděluje estetickou chirurgii na invazivní a neinvazivní. Neinvazivní neexistuje. Chirurgie je prostě invazivní a tečka. Nicméně, mezi výkony estetické chirurgie patří některé neinvazivní estetické zákroky, protože některým z nich mohou předcházet (například nemusí být nutné jít hned na facelift, možná bude vhodnější řešit požadavky klienta botoxem, mezoterapií, atp.), popřípadě zlepšují výsledky estetických výkonů. Neinvazivní estetickou medicínu a techniky jako jsou zmiňovaný botox, výplně, terapie (laserová, mikrojehličková, radiofrekvenční …) a další, je lepší absolvovat u estetického chirurga nebo na klinice estetické medicíny. Je to výhodou, protože lékaři do detailu perfektně ovládají anatomii, ví přesně co by vám pomohlo a jak nejlépe dosáhnete požadovaného výsledku. To znamená že i když hledáte například nějaký neinvazivní estetický zákrok, podívejte se na kliniku estetické chirurgie, třeba v Brně.

Vznik oboru estetické chirurgie

Historie estetické chirurgie sahá až do dávné minulosti. První zmínky o plastické chirurgii lze najít již v Indii v 6. století před našim letopočtem, kdy byly prováděny různé kosmetické zákroky, včetně rhinoplastiky (operace nosu).

Moderní estetická chirurgie vznikala až v 19. a 20. století, kdy se chirurgové začali specializovat na estetické zákroky. V roce 1891 provedl německý chirurg Karl Ferdinand von Graefe první facelift a v roce 1895 francouzský chirurg Gustave Trouvé provedl první augmentaci prsou.

V polovině 20. století se estetická chirurgie stala populární a začala se rozvíjet jako specializovaný obor, kdy byly vyvinuty nové techniky a nástroje, které umožnily chirurgům dosáhnout přesnějších a účinnějších výsledků.

Dnes je estetická chirurgie uznávaným oborem v medicíně, kde se chirurgové specializují na různé kosmetické a estetické zákroky, aby pomohli klientům dosáhnout požadovaného vzhledu.

Průkopníci estetické chirurgie

V oblasti estetické chirurgie je několik vynikajících chirurgů, kteří jsou považováni za průkopníky a ovlivnili rozvoj této oblasti medicíny. Zde je několik příkladů:

 • Jacques Joseph (1865-1934): Německý chirurg, který je považován za otce moderní estetické chirurgie. Vyvinul několik technik pro plastickou chirurgii obličeje a zavedl první způsoby úpravy nosu.
 • Sir Harold Delf Gillies (1882-1960): Britský chirurg, který se specializoval na rekonstrukci obličeje a založil první plastickou chirurgickou jednotku během první světové války pro léčbu válečných zranění.
 • Karl Ferdinand von Graefe (1891): Německý chirurg provedl první facelift
 • Suzanne Noël (1878-1954): Francouzská chirurgyně (chiruržka), která se specializovala na plastickou chirurgii obličeje a byla průkopnicí technik pro facelift.
 • Gustave Trouvé (1895): Francouzský chirurg provádí první augmentaci prsou.
 • Thomas Cronin (1934-2007): Americký chirurg, který spolu s Frankem Gerowem vynalezl a poprvé provedl operaci augmentace prsou pomocí silikonových implantátů v roce 1962.
 • Ivo Pitanguy (1926-2016): Brazílský chirurg, který je považován za otce estetické chirurgie v Brazílii a proslul svými inovativními technikami pro operace obličeje a těla.

Tito průkopníci v oblasti estetické chirurgie nejen přinesli inovace a pokroky v této oblasti, ale také změnili vnímání estetické chirurgie a pomohli ji vyvést z periférie medicíny do popředí.

Nejčastější zákroky estetické chirurgie

Zeměmi, kde se provádí estetické zákroky nejčastěji, jsou Spojené státy americké, Brazílie, Japonsko, Itálie, Mexiko a Německo. Nicméně v posledních letech se popularita estetických zákroků rozšířila po celém světě a často závisí na kulturních a socioekonomických faktorech dané země. Například v některých asijských zemích jsou oblíbené operace, jako je zvedání očí nebo zvětšení očí (velikosti víček), zatímco v Evropě a Americe jsou populární operace, jako je liposukce, zvětšení prsou nebo facelift. Celkově lze říci, že estetické zákroky se stávají stále běžnější a jejich popularita roste po celém světě.

V ČR jsou mezi nejčastějšími zákroky estetické chirurgie:

 • Zvětšení prsou – tato operace zahrnuje zvětšení velikosti prsou pomocí implantátů nebo vlastního tuku.
 • Liposukce – tato operace spočívá v odsátí tukových buněk z různých částí těla, jako jsou břicho, boky nebo stehna.
 • Korekce nosu – tato operace zahrnuje úpravu tvaru nebo velikosti nosu.
 • Facelift – tato operace se provádí ke zlepšení vzhledu obličeje a zahrnuje odstranění nadměrné kůže a zpevnění svalů obličeje.
 • Blefaroplastika – tato operace se provádí ke zlepšení vzhledu očí a zahrnuje odstranění nadměrné kůže nebo tukových polštářů na horních nebo dolních víčkách.
 • Abdominoplastika – tato operace se často nazývá “tummy tuck” a zahrnuje odstranění nadměrné kůže a tukových buněk z břicha a posílení svalů břicha.
 • Korekce uší (otoplastika) – tato operace se provádí ke změně tvaru nebo velikosti uší.

Je však třeba poznamenat, že v posledních letech se do popředí dostávají i nové a inovativní techniky estetické chirurgie, které se zaměřují na minimalizaci invazivity a zkrácení doby rekonvalescence. Stejně tak se mění trendy, aktuálně k nám dorazil Lip Lift, Deep plane facelift, nebo Deep neck lift.

Jen pro zajímavost nějaké tabulky (bohužel podobné podrobné statistiky v ČR zatím nemáme, nicméně víme, že každoroční nárůst je cca 4% (oproti 10% ve světě)):

Pět nejčastějších zákroků estetické chirurgie v roce 2020

(zdroj: Americká asociace plastických chirurgů)

ZákrokPočet zákroků
Rhinoplastika32 000
Operace očních víček325 100
Facelift234 300
Liposukce211 000
Zvětšení prsou193 000

Pět nejčastějších neinvazivních (nebo minimálně invazivních) zákroků r. 2020

(zdroj: Americká asociace plastických chirurgů)

ZákrokPočet zákroků
Botox4 400 000
Dermální výplně3 400 000
Laserová terapie997 200
Chemický peeling931 400
IPL827 400

Země dle celkového počtu estetických operací v roce 2020

( zdroj: statista.com )

ZeměPočet zákroků
USA7 000 000
Brazílie5 843 000
Čína3 000 000
Japonsko2 707 000
Jižní Korea2 581 000

Tabulka obsahovala 20 zemí a Česká republika tam není, takže to bude v řádu desítek tisíc operací za rok (což je dáno také velikostí země a počtem obyvatel).

Populární zákroky dle zemí

( zdroj: medihair.com )

ZeměZákrok
UKZvětšení rtů
NěmeckoTransplantace vlasů
HolandskoZvětšení prsou
ItálieZvětšení rtů
USABotox

Pro ČR opět nejsou data, ale podle hledanosti jsou nejčastější zákroky na oční víčka, zvětšení prsou, facelift, otoplastika, liposukce, gynekomastie, ostatní.

Estetická chirurgie v Brně

Jak vidíte, záměrně v obsahu výše nevychvalujeme V-CLINIC nebo konkrétní lékaře, udělejte si vlastní názor. Ať už zvažujete zákrok chirurgický nebo neinvazivní, jsme tu pro vás. Nabízíme své zkušenosti, zázemí sehraného týmu a rodinnou atmosféru tak kde byste to asi nečekali. Neváhejte zavolat nebo napsat, ať se můžete správně rozhodnout. Podívejte se na seznam zákroků které nabízíme, kliknutím na odkaz … https://v-clinic.cz/#zakroky Těšíme se na vás.