Anestezie

Klienti se nás velmi často ptají, zda lze jejich operaci provést bez celkové anestezie. Obvykle se obávají rizik, která jsou s ní spojená (nevolnosti, bolesti hlavy a podobně), a chtějí se jim vyhnout. Na naší klinice celkovou anestezii u operací téměř nepoužíváme. V naprosté většině případů provádíme výkony v lokální anestezii, popřípadě v kombinaci s analgosedací. 

Hlavním důvodem je, že každý klient má různý zdravotní stav. Léčiva aplikovaná při celkové anestezii způsobují v těle určité fyziologické změny, především dilataci cév, což zvyšuje míru krvácení během operace. To v důsledku může způsobovat modřiny, otoky a tím prodlouženou dobu na zotavení. Dále může celková anestezie vyvolávat zvracení, které může vést k poruše stehů, nebo různé alergické reakce.

Operace faceliftů

Na V-Clinic provádíme operace faceliftů ambulantně pouze v lokální anestezii v kombinaci se zklidňujícími léky a nebo v analgosedaci.
Pokud se výkony provádí v analgosedaci, pak vždy bez použití anestetických plynů a za přítomnosti ARO lékaře.
Naprostou většinu operací v oblasti obličeje lze provádět ambulantně v lokální anestezii.

Výkony dle partií

Vyberte si
způsob anestezie

Zajímá vás, jak se provádí váš vytoužený zákrok? Pro vaši lepší představu jsme připravili přehled typů anestezie a výkonů, které se jejich pomocí provádějí.

Lokální anestezie

Lokální nebo-li místní anestezie znamená vyřazení vnímání veškerých podnětů v blízkosti místa aplikace anestetika. Tento typ anestezie je vhodný pro velkou řadu zákroků. U nás často využíváme kombinaci lokálního anestetika s přípravkem Dormicum. Jedná se o krátce působící lék, který navozuje spánek.

Analgosedace

Analgosedace neboli řízená sedace představuje navozené zklidnění za dohledu anesteziologa.

Anesteziolog aplikuje do žíly látku, která navodí stav podobný hlubokému spánku. Jste schopni reagovat, dochází k ospalosti, celkovému utlumení a poté i amnézii na zákrok. Zákrok si poté nepamatujete.

Celková anestezie

Celková anestezie nebo-li narkóza je umělé navození ztráty vědomí, při kterém dochází odbourání vnímání bolesti. Celkové anestezie lze dosáhnout podáním léků intravenózně, inhalačně nebo kombinací.

V celkové anestezii lze provést jakýkoliv výkon. U některých zákroků se to však nedoporučuje.