MUDr. Tomáš Ventruba Ph.D.

  • Vedoucí lékař, majitel a zakladatel soukromého pracoviště V-CLINIC.
  • Vyhledávaný plastický chirurg se specializací na operace obličeje.
  • Více než 1000 operací každý rok.
  • Z toho přes 300 operací faceliftů a přes 400 operací očních víček.

V roce 2007 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po ukončení studia nastoupil na Chirurgickou kliniku MU a FN Brno. Svou kvalifikaci získal na Klinice plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně, kde prováděl široké spektrum operací plastické a estetické chirurgie. V letech 2016-2020 působil na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Brno, kde byl členem mamární komise a prováděl rekonstrukce prsou u onkologických pacientek a pacientek s BRCA mutací.

Od roku 2011 je asistentem na LF MU a vyučuje studenty medicíny.

Má zkušenosti z několika soukromých klinik v České republice jako vedoucí lékař a odborný garant.

Je atestovaný lékař v oboru plastická chirurgie s licencí České lékařské komory. Pravidelně se účastní a přednáší na odborných kongresech a seminářích v České republice a zahraničí.

„Vracím svým klientům sebevědomí a dobrý pocit z vlastního těla. Estetická chirurgie je pro mě formou umění a životní cestou.“

Tisíce úspěšných operací

Vracím svým klientům sebevědomí a dobrý pocit z vlastního těla. Estetická chirurgie je pro mě formou umění a životní cestou.