Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Přednosta Gynekologicko–porodnické kliniky MU a FN Brno.

[unex_ce_button id="content_avvn6qo2k,column_content_xxwbwyil2" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="0px" button_bg_color="" button_padding="15px 40px 15px 40px" button_border_width="3px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://v-clinic.cz/zakroky-a-sluzby/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]Co pro vás mohu udělat?[/ce_button]

Specialista na reprodukční gynekologii a medicínu.

Je přednostou Gynekologicko–porodnické kliniky LF MU a FN Brno. Zabývá se zejména rozvojem nových metod diagnostiky a léčby poruch plodnosti, reprodukční endokrinologií a operativou. Podílel se na zavedení umělého oplození a porodu prvního dítěte ze zkumavky v Československu (1982). Je autorem a spoluautorem více než 200 původních prací a oponovaných výzkumných zpráv, přednáší u nás a v zahraničí. Dlouholetý člen Vědecké rady MZ ČR a LF MU, grantové agentury MZ ČR, hlavní odborník pro gynekologii a porodnictví, předseda odborné společnosti pro asistovanou reprodukci a člen redakčních rad odborných časopisů.

Na naší klinice je garantem a specialistou na problematiku reprodukční medicíny a estetické gynekologie.

Profesor Pavel Ventruba odpovídá na vaše dotazy

Přední a uznávaný odborník a pedagog v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína

Více než 35 let praxe, 500 vědeckých prací a 600 přednášek. Člen více našich a mezinárodních odborných společností, vědeckých komisí a výborů, redakčních rad odborných časopisů.

[unex_ce_button id="content_85xx12k2q,column_content_fwy62n3bf" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="0px" button_bg_color="" button_padding="15px 40px 15px 40px" button_border_width="3px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#000000" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="" button_link="https://v-clinic.cz/kontakt/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Objednat se na konzultaci[/ce_button]