Zásady ochrany osobních údajů

1) OBECNÉ USTANOVENÍ

společnost VVV CLINIC s.r.o. bere ochranu osobních údajů všech svých klientů velmi vážně.

 

 • Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a s nařízením GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.
 • Společnost VVV CLINIC s.r.o. je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů „správcem Vašich osobních údajů“ a jakožto správce je shromažďuje, uchovává a využívá pro výkon své podnikatelské činnosti.
 • Naše společnost nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci (zákazníci, obchodní partneři) sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě ankety, registrace, vyplnění poptávkového formuláře, zaslání fakturačních údajů apod.

2) ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ÚČEL

 

 • Jméno, Příjmení, Adresa
 • Cookies
 • Bankovní spojení
 • IČ, DIČ
 • Email, Telefon

Všechny tyto údaje jsou uchovávány a využívány pro plnění smluvního vztahu nebo pro vyšší bezpečnost služeb či plnění jiných zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní).

3) ZPRACOVATELÉ DAT

Uvedené osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti a to pouze v nezbytné míře pro plnění účelu zpracování.

4) OCHRANA SVĚŘENÝCH DAT

 

 • přenos dat mezi webem a uživatelem je realizován výhradně přes šifrované spojení, které zabezpečuje protokol HTTPS (SSL certifikát), kde jsou odchozí data zasílána šifrovaně a chráněna tak před odposlechnutím třetí stranou
 • zdrojové kódy webové stránky jsou umístěny na bezpečných serverových uložištích s využitím moderních ochranných prvků
 • veškerá ukládaná a zpracovávaná data jsou chráněna pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje

5) PODMÍNKY A POUČENÍ O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Podmínky ochrany osobních údajů:

 

 • Vyplněním poptávkového formuláře, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje
 • Uváděné osobní údaje jsou použity pouze pro účely plnění předmětu našeho podnikání, zasílání obchodních sdělení (nabídek a newsletterů), k obchodní komunikaci
 • Osobní údaje uživatele ukládáme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi jako poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

 Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů. Máte právo:

 

 • Právo na odvolání souhlasu – souhlas se zpracováním nám svěřených údajů lze kdykoli odvolat a to prostřednictvím emailové adresy info@v-clinic.cz
 • Právo na informace o zpracování údajů – můžete požadovat informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje
 • Právo na vymazání – můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů
 • Právo na přenositelnost – máte právo na požadavek, abych předali vaše osobní údaje třetí straně
 • Právo na projevení nesouladu – v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na našeho správce osobních údajů (VVV CLINIC s.r.o. , emailová adresa: info@v-clinic.cz) nebo při nevyhovění podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je  Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU).
 • Právo na získání kopie zpracovávaných Vašich osobních údajů – tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat výmaz vašich osobních údajů

6) COOKIES A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ V PROHLÍŽEČI

 

 • Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.
 • Cookies jsou malé datové soubory tvořený písmeny a číslicemi, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.
 • Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, kde podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zcela zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.
 • Druhy používaných cookies:

a) Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Využíváme některé analytické nástroje, ale všechna data jsou anonymizována, takže nespadají do kategorie níže.

b) Analytické a marketingové cookies – Cookies spadající do této kategorie nejsou využívány (a pokud jsou tak jsou anonymizována, tedy se neodesílají vaše osobní údaje), pro použití těchto druhů Cookies tedy nevyžadujeme souhlas.

7) PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme.

8) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POVĚŘENEC

Správce osobních údajů: VVV CLINIC s.r.o., Kounicova 290/51, 602 00 Brno, IČ: 05430593 DIČ: CZ05430593

9) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

 • Webová prezentace společnosti VVV CLINIC s.r.o. může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů již nevztahuje
 • Společnost prohlašuje že nepracuje s citlivými osobními údaji (tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu, biometrické a genetické údaje)
 • Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

V případě jakýchkoliv dotazů, vztahujících se k ochraně osobních údajů a GDPR nás prosím kontaktujte.

 

 • Adresa

  V-CLINIC
  Budova Office Centre
  Hlinky 118, 603 00 Brno
 • Fakturační údaje

  VVV CLINIC s.r.o.
  IČO: 05430593
  DIČ: CZ05430593
© 2022 V-CLINIC - Klinika plastické chirurgie, estetické chirurgie & estetické gynekologie | Made with ♡ by konverze.cz
Pro lepší uživatelský pocit, používáme