Zásady ochrany osobních údajů

Ať už jste našimi pacienty, máte teprve zájem o naše služby anebo si pouze prohlížíte naše stránky, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Ubezpečujeme Vás, že naše společnost bere ochranu osobních údajů velmi vážně a při jejich zpracování se řídíme dotčenou právní úpravou.

Níže naleznete o zpracování osobních údajů bližší informace, tedy mimo jiné o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme.

 

  • IDENTITA SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je výhradně naše společnost VVV CLINIC s.r.o.,

05430593, se sídlem Kounicova 290/51, Veveří, 602 00 Brno, pod sp. zn. C vložka 95299 vedena Krajským soudem v Brně, datová schránka: mfu3sma, telefon: +420 777 425 245, e-mail: info@v-clinic.cz Prostřednictvím těchto kontaktů se na nás můžete obrátit nejen v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

  • OBECNĚ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s účinnou legislativou, tedy zejména s nařízením GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679).

Zpracování osobních údajů realizujeme výhradně na základě některého ze zákonných titulů, tedy s Vaším souhlasem, jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, nebo k naplnění našich oprávněných zájmů, zejména zajištění chodu těchto stránek a naší společnosti. Podrobnější informace o rozsahu a účelech zpracování jsou uvedeny níže.

Pokud se stanete našimi zákazníky, budou Vaše zdravotní údaje chráněny také lékařským tajemstvím, neboť jsme povinni ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v účinném znění, zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých jsme se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. O zpracování Vašich zdravotních údajů Vás budeme v každém případě podrobně informovat písemně, pokud se rozhodnete naše služby využít.

I s ohledem na výše uvedené Vaše osobní údaje nepředáme třetím osobám, ledaže se jedná o zákonný požadavek státních orgánů. Výjimku z toho pravidla dále tvoří informace obsažené v souborech cookies (k tomu více níže), údaje nutné pro vedení našeho účetnictví a další typy zpracování, se kterými si neumíme poradit úplně sami. V těchto případech nám s jejich zpracováním pomáhají zpracovatelé na základě písemné smlouvy.

 

  • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Na našich webových stránkách může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména pokud se rozhodnete obrátit se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě zpracujeme na základě Vaší žádosti o kontaktování a s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro vyřízení Vašeho požadavku Vámi vyplněné osobní údaje. Pokud se na ničem dalším nedohodneme, poskytnuté údaje vymažeme.

I tato Vaše data jsou za všech okolností chráněna. Přenos dat mezi webem a uživatelem je realizován výhradně přes šifrované spojení, které zabezpečuje protokol HTTPS (SSL certifikát), zdrojové kódy webové stránky jsou umístěny na bezpečných serverových uložištích s využitím moderních ochranných prvků a veškerá ukládaná a zpracovávaná data jsou chráněna pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

 

  • REFERENCE

S Vaším souhlasem na našich stránkách zveřejňujeme fotografie před a po podstoupeném zákroku, a to za účelem propagace našich služeb. Pokud s tím budete souhlasit, může dojít i ke zveřejnění Vašeho slovního hodnocení poskytnuté péče. K těmto formám zpracování osobních údajů však dochází výhradně u těch z našich pacientů, kteří nám k tomu dali svůj písemný souhlas.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování do jeho odvolání.

 

  • COOKIES

Naše stránky dále ukládají na Vašem zařízení soubory cookies, což jsou malé textové soubory, kterých existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům. Pokud daný soubor cookie nepotřebujeme nezbytně nutně k provozování našich stránek, požádáme Vás před jeho uložením o udělení souhlasu, a to bez ohledu na to, zda přitom skutečně dojde ke zpracování osobních údajů či nikoliv.

Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka, tedy my. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného fungování těchto stránek.

Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah sociálních sítí nebo vkládat videa. Podrobnosti jsou uvedeny níže pro jednotlivé soubory cookies, které používáme:

 

 

 

  • PŘEDVOLBY SOUBORŮ COOKIE

Předvolby souborů cookie můžete změnit kliknutím na tlačítko Předvolby, v cookie liště. To vám umožní změnit své preference nebo svůj souhlas ihned odvolat.

Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé způsoby blokování a mazání souborů cookie používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval/smazal soubory cookie. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie z hlavních webových prohlížečů.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Pokud používáte jiný webový prohlížeč, navštivte prosím oficiální dokumenty podpory vašeho prohlížeče.

 

  • PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Se zpracováním osobních údajů souvisí Vaše právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů a právo požádat o poskytnutí jejich kopie.

Dále nás při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy můžete požádat, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno.

Proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce je možné podat námitku. Konečně můžete podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů, vztahujících se k ochraně osobních údajů a GDPR, se na nás prosím neváhejte obrátit na shora uvedených kontaktech.