Estetická klinika Brno

Klinika estetické chirurgie v Brně

Estetická chirurgie (někdy také kosmetická chirurgie) je odvětvím plastické medicíny. Zabývá se kosmetickými problémy (po vizuální stránce, nikoliv ve smyslu léčby například kožních problémů) a úpravami částí těla (omlazení, zeštíhlení, řešení některých nedostatků …), odstraňuje estetické vady a měnit to s čím někteří z nás nejsou spokojeni nebo cítí že by to mohlo být lepší, vypadat, lépe, souměrněji, atp. Mezi často prováděné zákroky estetické chirurgie patří například liposukce, zvětšení nebo zmenšení prsou u žen, v poslední době také omlazení obličeje nebo operace očních víček.

Plastická chirurgie do které estetická chirurgie spadá je poměrně mladou disciplínou. Její (moderní) dějiny se začaly psát v 60. a 70. letech minulého století. V 90. letech pak rapidně vzrostl počet estetických zákroků. (Pro zajímavost můžeme uvést, že první silikonové implantáty vznikly v roce 1962.) V této době také vzniklo velké množství soukromých klinik specializovaných výhradně na estetické zákroky

Estetická klinika Brno / Klinika estetické medicíny (chirurgie)

V České republice najdeme celou řadu klinik estetické medicíny (chirurgie), přičemž asi dvě desítky těchto klinik jsou v Brně. Pro Brno je však typické nejen velké množství estetických klinik, ale také to, že zde působí velké množství vyhlášených estetických chirurgů. Za všechny jmenujme alespoň MUDr. Tomáše Ventrubu nebo Prof. MUDr. Pavla Ventrubu, DrSc., MBA.

Výhodou estetických klinik v Brně jsou kromě jiného i nízké ceny. Za estetické zákroky zde zaplatíte mnohem méně peněz než v jiných evropských městech. A nejen příznivou cenu si klienti a klientky klinik chválí. Spokojeni jsou i s vysokým standardem služeb a s odborností a profesionalitou lékařů.

Například V-CLINIC má snahu přinést klientům to nejlepší z oblasti estetické chirurgie obličeje a estetické gynekologie. Mnoho zákroků, které se zde provádějí, je zcela unikátních. Na jiných klinikách je nemůžete podstoupit. Lékaři, kteří na klinice působí, jsou uznávanými odborníky ve svém oboru, pravidelně se účastní nejrůznějších sympozií jako přednášející.

Kdo je chirurg estetické kliniky

Estetický chirurg je vlastně chirurg plastický. Takovýto lékař musí nejprve vystudovat medicínu na lékařské fakultě a získat titul MUDr. Po tomto náročném šestiletém studiu následuje specializace (většinou se jedná o 3 roky příprav na zvoleném specializovaném oddělení) ukončená atestací. Aby lékař mohl pracovat samostatně, je třeba aby nejprve pracoval pod dohledem jiného lékaře (pět let) a poté složit atestaci 2. stupně. Teprve potom se z něj může stát plastický chirurg. Takovýto lékař může působit jako plastický lékař v nemocnici, nebo pracovat na klinice estetické medicíny. Jak již  bylo řečeno, estetická chirurgie je odvětvím chirurgie plastické.

Klinika estetické chirurgie Brno

Hledáte-li kvalitní lékaře, bez obav se můžete obrátit na brněnskou V-CLINIC, kde působí například oba výše zmínění lékaři. Všichni zde mají nejen skvělé vzdělání a mnoho zkušeností, ale s jejich prací jsou spokojeni taktéž klienti a klientky. Lékaři kliniky jsou pravidelně zváni na velká sympózia jako přednášející. Uznáváni jsou tedy i mezi kolegy.

MUDr. Tomáš Ventruba v minulosti působil ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, na Klinice plastické a estetické chirurgie. Následně zavítal na Gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, kde prováděl rekonstrukce prsou u onkologických pacientek. Učil také budoucí lékaře nebo pracoval na několika privátních klinikách. Na rodinné klinice V-CLINIC, kterou založil, se nyní věnuje především operacím obličeje.

Dalším lékařem působícím na klinice estetické chirurgie V-CLINIC v Brně je Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA. (je garantem a specialistou na problematiku estetické gynekologie). Pavel Ventruba je odborníkem na reprodukční gynekologii a medicínu, emeritním přednostou Gynekologicko–porodnické kliniky LF MU a FN Brno. V neposlední řadě zde potkáte MUDr. Heroutovou, více se o ní dočtete na stránce O nás.

Závěrem

Pokud váháte, rozmýšlíte se, nejste si jisti a podobně, přijďte na nezávaznou konzultaci, v klidu se rozhodnete potom. Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás.